Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy MR Sjuhärad

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för MR Sjuhärad.

Målsättningen med MR Sjuhärads arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör, uppmuntra ledarskap som främjar säkerhet och hälsa. Genom MR:s friskvårdsarbete stimuleras och skapas förutsättningar för våra medarbetare att främja sin egen hälsa.

Samtliga enheter formulerar arbetsmiljömål för förbättringsarbetet utifrån den egna verksamhetens inriktning samt utifrån MR Sjuhärads övergripande arbetsmiljömål och arbetsmiljöpolicy.

MR Sjuhärad utvärderar löpande företagets insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker i nära samarbete mellan ledning, medarbetare, skyddsorganisation och företagshälsovård.

Lagstiftning och partsöverenskommelser är minimikrav. Det ligger i MR Sjuhärads intresse att upprätthålla högre standard än detta.

Vi säljer solpaneler!

Läs mer om vårt erbjudande här!

Vi säljer biogödsel!

Läs mer om biogödseln här!

Bli medlem i
MR Sjuhärad

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!

Läs mer och ansök

©
MR Sjuhärad
Phone
033-12 51 00
Email
Adress
Box 5007, 514 05 Länghem
Tipsa en vän
Facebook
Skriv ut