Uppförandepolicy samt alkohol- och drogpolicy

MR är en stor aktör inom de gröna näringarna och erbjuder, genom våra ca 5000 anslutna medlemsföretag, flexibla lösningar inom områdena entreprenad, bemanning, jord & skog.

Alla inom MR förväntas uppträda på ett korrekt sätt i kontakten med våra kunder och partners. Vi accepterar varken mutor eller korruption av föreningen. MRs medlemmar, anställda och styrelsemedlemmar får inte acceptera gåvor, betalning eller andra förmåner som kan påverka affärsbeslut, strider mot lag eller mot affärspraxis.

Likaså ska inte någon inom föreningen uppträda på sådant sätt att medlemmar, potentiella medlemmar och kunder i sin tur riskerar att påverkas i sina beslut.

MR strävar efter att ha nöjda medlemmar och kunder. Ett sätt att uppnå det är att tillgodose medlemmar och kunders behov. Det görs genom god kommunikation och varje individ ansvarar för att vara tillmötesgående och hantera ärenden och uppdrag på ett korrekt sätt. Tänk på att du är föreningens ansikte utåt och ditt beteende speglar föreningen.

MR har ett samhällsansvar och värnar om såväl sina medlemmar, kunder som allmänheten genom att använda sig av och tillhandahålla säkra tillverkningsprocesser och produkter.

MR ansvarar för att alla anställda är förtrogna med uppförandepolicy, men det ligger på individens ansvar att följa den. 

De här uppförandepolicyn tillsammans med vår värdegrund, kvalitetspolicy och miljöpolicy utgöt navet i vår verksamhet. Tillsammans med våra arbetssätt och verktyg finns de samlade i vårt ledningssystem.

Alkohol & drogpolicy

Avsikten med policyn är att MR Sjuhärad som organisation ska kännetecknas av att vara en seriös och ansvarstagande aktör gentemot våra anställda, våra medlemsföretag, våra kunder och leverantörer samt gentemot allmänheten och samhället i övrigt. 

Med alkohol avses i denna policy drycker med en alkoholmängd som över­stiger den i en lättöl. 

Med droger avses i denna policy narkotika, icke ordinerat receptbelagt läke­medel, dopningspreparat och lösningsmedel i berusningssyfte.

  • Tjänsteutövning på våra kontor, på våra externa arbetsplatser eller i våra arbetsfordon får ej ske under påverkan av alkohol eller droger 
  • Narkotika och andra enligt lag förbjudna droger, får varken innehas eller användas 
  • Restriktivitet ska råda beträffande alkohol utanför arbetstid i samband med kurser, konferenser, uppdrag och representation. Alkoholkonsumtion får ej ske så att MR Sjuhärads intressen skadas

Styrelsen ansvarar för utformning och ändringar av drogpolicyn.

Vi säljer solpaneler!

Läs mer om vårt erbjudande här!

Vi säljer biogödsel!

Läs mer om biogödseln här!

Bli medlem i
MR Sjuhärad

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!

Läs mer och ansök

©
MR Sjuhärad
Phone
033-12 51 00
Email
Adress
Box 5007, 514 05 Länghem
Tipsa en vän
Facebook
Skriv ut